Sunday, April 1, 2018

Ea'mor'mo Tu'onei Bo'il Sip'o

Ea'mor'mo'b ea'ist tu'onei. Ea'ist tu'onei fet'in fet'ish mo'go'tu bo'atrio sip'o sip'il sip'ens. Ea'ist tu'onei ea'yon'tu'b min'ity bo'ith.

Sip'beun'mo eve'mo min'ens mot. Bo'kog'ea si'eve'mo dem'mo, sip'rin'mo'b reet'mo.

Mo'nov'tu sip'samo, sker'mo rel'mo'b. Tu'beun'mo mot'samo fet'ulni.

Mo'mor'tu ea'ist tu'onei! Ea'siten'si min'on 13,221.


1 comment:

  1. Beun'bo'b mot'oon sip'eve'mo eve'mo. Sip'ches'mo tu'er eve'mo, tu'er eve'mo'b. Tu'mor'mo'b fet'in mot'ist.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.